مجله تصویری رو در رو (با قهرمانان) - نگاهی به زندگی ورزشی سمیه عباسپور بانوی کماندار کرمانی

گوینده: هادی کاربخش

تدوین: راضیه مکی

 

مجله تصویری "رو در رو" با بررسی اخبار و حواشی ورزش کرمان و با حمایت پایگاه خبری "کرمان ساکر" بصورت هفتگی منتشر می شود.

آخرین ویدیوها