تماس تلفنی مجله "رو در رو" با صادق نژادباقری مدیرفنی آکادمی باشگاه مس رفسنجان

گفتگوی تلفنی مجله تصویری "رو در رو" با صادق نژادباقری مدیرفنی آکادمی فوتبال باشگاه مس رفسنجان پیرامون عملکرد این آکادمی در سال 98 و همچنین نظرات وی در مورد اعلام شرایط سنی جدید فوتبال پایه

آخرین ویدیوها