برنامه هفته دوم تا چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان

برنامه هفته دوم تا چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان

برنامه مسابقات هفته های دوم تا چهارم لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش کرمان ساکر و به نقل از  روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دوم
جمعه ۳ آذر
خاتون بم-آوا تهران- ساعت ۱۳- ورزشگاه  فجر بم
فراایساتیس کران فارس _ شهرداری سیرجان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود. 
ملوان بندرانزلی _  سپاهان اصفهان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  تختی بندرانزلی
نماینده البرز_ پالایش گاز ایلام- ساعت ۱۳- ورزشگاه  انقلاب کرج
پیکان تهران- کانی کردستان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  پیکان پیکانشهر

هفته سوم 
جمعه ۱۰ آذر
پیکان تهران- خاتون بم- ساعت ۱۳- ورزشگاه   پیکان پیکانشهر
شهرداری سیرجان-آوا تهران- ساعت ۱۳- ورزشگاه  امام علی(ع) سیرجان
 سپاهان اصفهان _ فرا ایساتیس کران فارس- ساعت ۱۳- ورزشگاه  باغ فردوس اصفهان
پالایش گاز ایلام_ ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۳- ورزشگاه  متعاقبا اعلام
کانی کردستان_ نماینده البرز- ساعت ۱۳- ورزشگاه  ملک نیا سنندج

هفته چهارم
جمعه ۱۷ آذر
آوا تهران - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  کارگران تهران
خاتون بم - شهرداری سیرجان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  فجر بم
فرا ایساتیس کران فارس- پالایش گاز ایلام - ساعت ۱۲:۳۰- ورزشگاه  دستغیب شیراز
نماینده البرز _ پیکان تهران- ساعت ۱۳- ورزشگاه  انقلاب کرج
ملوان بندر انزلی -کانی کردستان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  متعاقبا اعلام

نظرات

نظر دهید