درخشش ابارقی در مسابقات بین المللی مشهد

درخشش ابارقی در مسابقات بین المللی مشهد

دونده کرمانی باشگاه مس کرمان مدال برنز مسابقات بین المللی مشهد را به گردن آویخت.

به گزارش کرمان ساکر، محمد حسین ابارقی دونده باشگاه مس کرمان در مسابقات بین المللی مشهد با عملکردی خوب موفق شد در دو ماده صد متر و دویست متر سرعت برروی سکو رود.

در این رقابت ها و در ماده صد متر، محمد حسین ابارقی با چهار صدم ثانیه اختلاف نسبت به دونده های عراقی و عمانی در جایگاه سوم رقابت ها قرار گرفت و مدال برنز را به گردن آویخت.

در ماده دویست متر نیز ابارقی با هشت صدم ثانیه اختلاف نسبت به دونده کشور پاکستان در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره این ماده را از آن خود کرد.

ابارقی در ماده صد متر رکورد 10.46 ثانیه را ثبت کرد و در ماده دویست متر با رکورد 20.99 ثانیه به کار خود پایان داد که این رکوردها از بهترین نتایج دونده گان ایارنی محسوب می شود.

نظرات

نظر دهید