بازی‌های لیگ یک همچنان بدون تماشاگر

بازی‌های لیگ یک همچنان بدون تماشاگر

سازمان لیگ فوتبال از عدم حضور تماشاگران در رقابتهای هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور خبر داد.

به گزارش کرمان ساکر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با توجه به رعایت پروتکل هاي ابلاغی قبلی اعلام شده ازسوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش مبنی بر عدم حضور تماشاگران و همچنین با توجه به اینکه تا این لحظه مصوبه رسـمی درخصوص حضور حـداقلی هواداران در ورزشـگاهها ابلاغ نشـده است تاکید می شود کما فی السابق می بایست مسابقات بدون حضور تماشاگران برگزار شود. لـذا حضور غیر قانونی تماشاگران در ورزشـگاهها تحت هر عنوان بـدون تایید و نامه رسـمی سـتاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش کشور موجب تعطیلی مسابقه شده و پرونده جهت تصمیم گیری به ارکان قضایی ارسال خواهد شد.

نظرات

نظر دهید