ملی پوش دختران مس کرمان رباط پاره کرد

ملی پوش دختران مس کرمان رباط پاره کرد

بازیکن تیم فوتسال بانوان مس کرمان با پارگی رباط صلیبی، ادامه فصل را از دست داد.

به گزارش کرمان ساکر، سعیده ایرانمنش سرمربی تیم فوتسال بانوان مس کرمان با اعلام خبر مصدومیت نرگس کریمی نسب گفت: بعد از حادثه رخ داده برای نرگس کریمی نظر چهار متخصص را در کرمان بابت مصدومیت این بازیکن جویا شدیم که متاسفانه نظر همگی بر مبنای پارگی رباط صلیبی او بود که این موضوع سبب می شود کریمی این فصل را از دست بدهد.

ایرانمنش افزود: با این وجود یک آزمایش ام آر آی فوق تخصصی نیز در تهران از پای این بازیکن انجام خواهد گرفت که در صورت تائید نهایی پارگی رباط صلیبی این بازیکن، پای خود را به تیغ جراحان بسپارد و روند درمانی خود را آغاز کند.

سرمربی تیم فوتسال بانوان مس کرمان با بیان اینکه نرگس کریمی خانم گل تیم محسوب می شد، اظهار کرد: غیبت او قطعا برای تیم سنگین خواهد بود

نظرات

نظر دهید