برنامه 6 هفته فوتسال بانوان اعلام شد

برنامه 6 هفته فوتسال بانوان اعلام شد

برنامه هفته های دوم تا هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان اعلام شد.

به گزارش کرمان ساکر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، برنامه بازی ها بدین شرح است:

 

جمعه 14 آبانماه- ساعت 11:00- هفته دوم

مس کرمان-هیات فوتبال رودان- شهرداری- کرمان

چیبس کامل مشهد-پالایش نفت-کارگران-مشهد

فرهان ملارد-بوتا پارس- فجر شهرداری- ملارد

مس رفسنجان-پارس ارا شیراز-پیام نور-رفسنجان

پیکان تهران-نصر فردیس-غدیر-تهران

کیمیای اسفراین-شرکت ملی حفاری- شهدای کارگر-اسفراین

جمعه21 آبانماه-ساعت 11:00-هفته سوم

پالایش نفت آبادان- مس کرمان-17 شهریور- آبادان

بوتا پارس ایرانیان-چیپس کامل مشهد-انقلاب- البرز

پویندگان فجر شیراز-فرهان ملارد-ابوالفتحی- شیراز

نصر فردیس-مس رفسنجان-شهدای سرحدآباد-البرز

شرکت ملی حفاری- پیکان تهران-امام رضا- اهواز

هیات فوتبال اصفهان-کیمیای اسفراین- شهید بهشتی- اصفهان

جمعه 28 آبانماه- ساعت 11- هفته سوم

پالایش نفت ابادان- بوتا پارس ایرانیان-17 شهریور- آبادان

فرهان ملارد- هیات فوتبال رودان- فجر شهرداری- ملارد

چیبس کامل مشهد-پویندگان فجر-کارگران- مشهد

نصر فردیس-شرکت ملی حفاری ایران-شهدای سرحدآباد- البرز

کیمیای اسفراین- پارس آرا شیراز- شهدای کارگر- اسفراین

پیکان تهران-هیات فوتبال اصفهان-غدیر-تهران

جمعه9 آذر- ساعت 11:00-هفته پنجم

بوتا پارس ایرانیان-مس کرمان-انقلاب- البرز

پویندگان فجر شیراز-پالایش نفت آبادان-ابوالفتحی- شیراز

هیات فوتبال رودان-چیپس مشهد- شهید جعفری- رودان

شرکت ملی حفاری ایران-مس رفسنجان-امام رضا-اهواز

هیات فوتبال اصفهان-نصر فردیس- شهید بهشتی-اصفهان

پارس آرا شیراز- پیکان تهران- کمیته امداد خمینی- فارس

جمعه 12 آذرماه- ساعت 11:00- هفته ششم

مس کرمان-فرهان ملارد-شهرداری- کرمان

بوتا پارس ایرانیان-پویندگان فجر شیراز-انقلاب- البرز

پالایش نفت آبادان-هیات فوتبال رودان-17 شهریور- ابادان

مس رفسنجان- کیمیای اسفراین-پیام نور- رفسنجان

شرکت ملی حفاری ایران-هیات فوتبال اصفهان-امام رضا-اهواز

نصر فردیس-پارس ارا شیراز-شهدای سرحدآباد- البرز

جمعه 19 آذرماه-ساعت 11:00-هفته هفتم

پویندگان فجر شیراز-مس کرمان-ابوالفتحی-شیراز

فرهان ملارد-چیبس کامل مشهد-فجر شهرداری- ملارد

هیات فوتبال رودان-بوتا پارس ایرانیان- شهید جعفری-رودان

هیات فوتبال اصفهان-مس رفسنجان-شهید بهشتی- اصفهان

کیمیای اسفراین-پیکان تهران-شهدای کارگر-اسفراین

پارس ارا شیراز-شرکت ملی حفاری ایران-کمیته امداد خمینی-فارس

نظرات

نظر دهید