عضویت زهرا نعمتی در کمیته جهانی

عضویت زهرا نعمتی در کمیته جهانی

زهرا نعمتی عضو کمیته پارا تیراندازی با کمان در فدراسیون جهانی این رشته شد.

به گزارش کرمان ساکر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، پنجاه و چهارمین کنگره فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان روز گذشته در آمریکا برگزار و زهرا نعمتی از ایران به عنوان عضو کمیته پارا تیروکمان فدراسیون جهانی انتخاب شد.

در کمیته پارا تیراندازی با کمان فدراسیون جهانی 6 ورزشکار کاندیدا بودند که نعمتی و کماندارانی از فرانسه و کانادا توانستند عضو این کمیته شوند.

نظرات

نظر دهید