کوچ بازیکنان پایه مس به سوی سیرجان!

کوچ بازیکنان پایه مس به سوی سیرجان!

گل گهر سیرجان با ارائه پیشنهادهای نسبتا خوب، قصد دارد بازیکنان رده سنی مس را به سیرجان ببرد.

به گزارش کرمان ساکر، بسیاری از بازیکنان پایه های مس در سال های گذشته که اکنون در رده سنی بزرگسالان قرار می گیرند، در سال های اخیر با پیشنهاد گل گهر سیرجان روبرو بوده اند و به این تیم پیوسته اند.

اما داستان جذب محصولات مس فقط معطوف به رده سنی بزرگسالان نیست و باشگاه گل گهر با ارائه پیشنهاداتی به بازیکنان رده سنی مس، خواهان جذب آن ها شده است. در حالی برخی از بازیکنان با مس قرارداد دارند و باید برای پیوستن به گل گهر از این باشگاه رضایتنامه دریافت کنند اما پیشنهادات خوبی گل گهر باعث شده برخی از بازیکنان حتی به سیرجان نیز سفر کنند و در آستانه پیوستن به گل گهر قرار داشته باشند.

موضوعی که باعث دلخوری برخی از مربیان رده سنی مس هم شده و آن ها معتقدند که مذاکره با بازیکنان پایه بدون مذاکره با باشگاه مس حرفه ای نیست.

نظرات

نظر دهید