جاودانگی تیرهای نعمتی در تاریخ

جاودانگی تیرهای نعمتی در تاریخ

زهرا نعمتی با هتتریک در کسب طلای پارالمپیک نامی جاودانه در تاریخ ورزش کشور پیدا کرد.

به گزارش کرمان ساکر، زهرا نعمتی حالا همان قهرمانی است که هر زمان در پارالمپیک دست به تیر می شود همه منتظر هستند که شکار تیر او یک طلای ناب باشد... کاری که نعمتی در سه فصل پارالمپیک انجام داد و جایی در تاریخ ورزش ایران برای خود بر باقی گذاشت.

جایی طلایی که جویندگان طلای بسیاری برای رسیدن به آن تلاش خواهند کرد اما کمتر کسی شایستگی حتی سایه انداختن برروی این جایگاه خواهد داشت...کاری که نعمتی در زمان حیات ما برای ورزش کرمان انجام داشت، نه در سابق رخ داده بود و نه در آینده تا مدت ها احتمال تکرار آن وجود دارد...

هتتریک در کسب طلای پارالمپیک با لهجه کرمانی همان اتفاقی است که پز آن تا سال ها توسط هر کرمانی ورزش دوست داده خواهد شد و سر ورزش این استان را با این حرکت تاریخی در ورزش ایران بلند نگه می دارد.

هر تیر نعمتی از دست یک استان شلیک شد... از دست هر کرمانی که همراه با نعمتی با تمام وجود این کمان را فشرد و با نشستن این تیر بر وسط سییبل قلبش از فشردگی خارج شد.

نعمتی جایی در تاریخ خواهد داشت...دیگر رابین هود خیالی و جنگل های سرسبز ناتینگهام برای خیلی ها در این کشور نماد تیروکمان نیست...این روزها همه تیروکمان را با زهرا نعمتی و جایی در میان جنگل های قائم کرمان به خاطر می آوردند... جایی که نعمتی در اوج بی امکاناتی تیرهای تمرینی خود را از آنجا شلیک کرد و امروز با همان تیرها، طلای چندباره پارالمپیک برای کرمان و ایران شکار می کند.

سعید قرایی

نظرات

نظر دهید