جریمه و محرومیت برای مس نوین و حسینخانی

به دلیل بد رفتاری در بوشهر

جریمه و محرومیت برای مس نوین و حسینخانی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احکامی را بر علیه تیم فوتبال مس نوین و سرمربی این تیم صادر کرد.

به گزارش کرمان ساکر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در دیدار نفت امیدیه و نیروی زمینی تهران که در تاریخ یکم تیرماه برگزار شد، احمد گمار بازیکن نیروی زمینی به دلیل بد رفتاری مقابل مقام رسمی مسابقه مطابق با ماده 55 آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پراخت پنجاه میلیون ریال محکوم شد. امین قدمی مربی نفت امیدیه نیز به دلیل اقدام مشابه و همین ماده قانونی یک جلسه از همراهی تیم محروه شد و به پراخت پنجاه میلیون ریال محکوم شد. ضمن اینکه امید شریفی تدارکات تیم نفت امیدیه به دلیل بدرفتاری مقابل تیم حریف مطابق با ماده 54 به یک جلسه محرومیت و پرداخت سی میلیون ریال محکوم شد. (کلیه آرا قطعی است)

در دیدار دو تیم ایران جوان بوشهر و مس نوین کرمان که بیست و پنجم خردادماه برگزار شد، تیم مس نوین به دلیل سو رفتار تیمی مطابق ماده 58 سی و پنج میلیون ریال جریمه نقدی شد (قطعی است)

ضمن اینکه فرزاد حسین خانی سرمربی مس نوین کرمان به خاطر بد رفتاری مقابل مقام رسمی مسابقه مطابق با ماده 55 آیین نامه انضباطی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پراخت پنجاه میلیون ریال محکوم شد (محرومیت قابل تجدیدنظر و جریمه نقدی قطعی است)

در دیدار سپیدرود رشت و ملی حفاری اهواز که در تاریخ دوازدهم خرداد برگزار شد، تیم ملی حفاری به دلیل سو رفتار تیمی مطابق ماده 58 سی و پنج میلیون ریال جریمه نقدی شد. همچنین عقیل عبدالخانی مربی تیم ملی حفاری به دلیل بد رفتاری مقابل مقام رسمی مسابقه مطابق با ماده 55 آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پراخت پنجاه میلیون ریال محکوم شد. (کلیه آرا قطعی است)

نظرات

نظر دهید