یادداشت؛ کینه‌‌ها از فایل صوتی شعله‌ور می‌شود

شکست بزرگ اخلاقی در فوتبال استان

یادداشت؛ کینه‌‌ها از فایل صوتی شعله‌ور می‌شود

انتشار فایل های صوتی منتسب به سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان در روزهای اخیر، فارغ از هر نیتی که برای انتشار و افشای خود می بیند، یک شکست اخلاقی بزرگ برای فوتبال باشگاه های مس و حتی فوتبال استان می باشد.

به گزارش کرمان ساکر، اینکه سرمربی تیم مس رفسنجان به پشتوانه نتایج خوب نسبی خود در لیگ برتر این فصل و صعود فصل قبل به لیگ برتر تا این حد توانایی برای خود قائل باشد که برای مسائلی مثل عدم صعود تیم فوتبال مس کرمان به لیگ برتر و یا کلیت فوتبال در شرکت مس و حتی مدیریت این شرکت خط و ربط تعیین کند، جو بسازد و با تحقیرانه ترین شکل ممکن در رابطه با آن صحبت کند اصلا موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت.

هرچند اگر دیوارهای اطراف تیم فوتبال مس کرمان به بلندای لازم خود رسیده بود، نه محمد ربیعی و نه هیچکس دیگری نمی توانست به روند صعود مس کرمان خللی ایجاد کند، اما شخصی در مقام سرمربیگری تیمی دیگر از شرکت ملی صنایع مس اصلا نباید اینگونه بی پروا در محافل عمومی برای دیگر تیم این شرکت سم پاشی انجام دهد تا این چنین حواشی زشتی را به تبع خود به دنبال بیاورد.

در همان دو ماه قبل که آقای ربیعی به صراحت در رسانه ها از صعود تیم فوتبال مس کرمان به لیگ برتر حمایت می کرد و آن را افتخار بزرگ برای ورزش مس می دانست، صحبت هایی عجیب از متولیان باشگاه مس رفسنجان که درصدد یک جنگ کاذب مبنی بر اینکه کدام یک از باشگاه مس کرمان یا رفسنجان الویت اول شرکت مس هستند، به خوبی نشان می داد که تفکری مسموم در رفسنجان ذهنیت ها را به سمت و سویی دیگر کشانده است.

این ذهنیت سازی ها و این صحبت ها که حالا با انتشار فایل های صوتی آن مشخص می شود از کدام جهت کلید خورده است، تبعات خود را فقط به امروز و فردا نمی گذارد و می تواند تبعاتی بسیار بلند مدت برروی ورزش شرکت مس و حتی ارتباط فوتبالی این دو شهر از استان کرمان در همه ابعاد خود بگذارد...

و این دقیقا نقطه شکست فوتبال استان می باشد چراکه بهرشکل مربیانی مثل آقای ربیعی با وجود همه قهرمانی ها و موفقیت های خود به تیم های دیگر ایران نقل مکان می کنند اما تبعات این گونه بذرهایی از کینه که در فوتبال استان کاشته می شود تا سال ها میوه بد و مسموم خود را در فوتبال این استان می گذارد.

به نظر می رسد در شرایط فعلی هر دو باشگاه مس کرمان و مس رفسنجان و در ورای آن ها ورزش شرکت مس با حفظ آرامش خود، اول به این باور برسند که این حواشی باید در کوتاه مدت کنترل شود و در ادامه به گونه ای رفتار نمایند که در عمل و در حقیقت ثابت کنند که هیچگاه کلیت و موجودیت خود را اسیر این صحنه سازی های خطرناک نخواهند کرد تا تبعات بلند مدت این موضوع به سرعت کنترل و البته کوتاه شود.

سعید قرایی

نظرات

نظر دهید