تماس‌ها از سوی آکادمی مس جعلی است

تماس‌ها از سوی آکادمی مس جعلی است

باشگاه مس کرمان اطلاعیه فوری را در خصوص تماس برخی افراد سودجو با عموم که خود را از سوی آکادمی مس معرفی می‌کنند، صادر کرد.

به گزارش کرمان ساکر و به نقل از سایت باشگاه مس، در روزهای اخیر متاسفانه برخی افراد با برقراری تماس با خانواده ها به شکلی جعلی و غیرواقعی خود را از طرف آکادمی باشگاه مس کرمان معرفی نموده و برای ثبت نام فرزندان این خانواده ها در آکادمی باشگاه مس کرمان تقاضای واریز پول به حساب خود داشته اند.

باشگاه مس کرمان ضمن اینکه پیگیری این افراد را از طریق مراجع انتظامی و قانونی حق خود می داند، به خانواده های محترم اعلام می دارد، هیچ تماسی از سوی باشگاه مس کرمان با آنان در جهت ثبت نام فرزندانشان برقرار نمی شود و کلیه اطلاعیه های مربوط به ثبت نام در آکادمی های باشگاه مس کرمان برروی مراجع اطلاع رسانی رسمی آن منتشر خواهد شد و در صورت برقراری هرگونه تماس از سوی افرادی که به شکلی جعلی خود را منصوب باشگاه مس کرمان می دانند، تنها این باشگاه را از هویت فرد تماس گیرنده مطلع سازند.

بدیهی است تا امروز هیچ تصمیمی از سوی آکادمی باشگاه مس کرمان برای دور جدید فعالیت های آن اتخاذ نشده است و طی هفته های آتی در رابطه با دور جدید فعالیت های آن برروی مراجع خبری رسمی باشگاه مس اطلاع رسانی خواهد شد.

در همین راستا لازم به ذکر است که باشگاه مس کرمان هیچ مدرسه فوتبالی جدا از مجموعه خود و با نام های دیگر به عنوان زیر مجموعه ندارد و هرگونه اعلام مدارس فوتبال مبنی بر زیر مجموعه باشگاه مس کرمان درست نمی باشد.

با انتخاب رسمی مربیان تیم های مختلف آکادمی باشگاه مس کرمان نحوه فعالیت، تست گیری و تمرینات این تیم ها متعاقبا از همین مرجع اعلام خواهد شد.

نظرات

نظر دهید