مسابقات رده های پایه فصل آینده از ۱۴ به ۱۵ سال تغییر کرد

مسابقات رده های پایه فصل آینده از ۱۴ به ۱۵ سال تغییر کرد

رده سنی مسابقات پایه فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ۱۴ سال به ۱۵ سال تغییر کرد.

به گزارش کرمان ساکر و به نقل از سایت سازمان لیگ،  مسابقات رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در رده های پایه از سن ۱۷ سال آغاز می شود و مسابقاتی تحت عنوان زیر ۱۴ سال در آسیا وجود ندارد به همین دلیل برای نزدیکتر شدن رده مسابقات کشور به سن مسابقاتی AFC در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مسابقات نونهالان از ۱۴ به ۱۵ سال تغییر و از سن ۱۱دی ماه ۱۳۸۴ برگزار خواهد شد.

همچنین تیم هایی که در مرحله نهایی از مسابقات مناطق زیر ۱۴ و ۱۵ سال صعود کنند در مسابقات آتی قهرمان ۱۵ سال( نونهالان) حضور خواهند داشت.

نظرات

نظر دهید