مس کرمان دو بازیکن مشکوک دارد

بحران در اردوی نارنجی‌ها

مس کرمان دو بازیکن مشکوک دارد

شنیده‌ها از مشکوک بودن دو بازیکن مس کرمان به ویروس کرونا حاکی است.

به گزارش کرمان ساکر، اعضای تیم فوتبال مس کرمان روز پنجشنبه خود را به کرمان رساندند تا تست‌های مربوط به کرونا از آن‌ها گرفته شود. در این مرحله فقط تست خون از بازیکنان مس به عمل آمد و هنوز تست PCR که تست مهمتری محسوب می‌شود، از بازیکنان مس به عمل نیامده است.

با این حال شنیده می‌شود تست کرونای دو بازیکن غیر بومی مس کرمان مشکوک است و مس که تمرینات خود را آغاز کرده، اکنون با بحران روبرو شده است.

این دو بازیکن مس اکنون در قرنطینه هستند تا وضعیت دقیق آن‌ها مشخص شود.

نظرات

نظر دهید