سیرجان میزبان بازی مس شهربابک و پاس همدان

به دلیل تداخل در بازی لیگ یک

سیرجان میزبان بازی مس شهربابک و پاس همدان

محل بازی مس شهربابک مقابل حریفانش در لیگ دو دوباره دستخوش تغییر شد.

به گزارش کرمان ساکر، در حالیکه با توجه به مشکل نور ورزشگاه اختصاصی شهدای مس شهربابک قرار بود بازی های خانگی و باقی مانده مس شهربابک در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان برگزار شود اما تداخل زمان و ساعت بازی این تیم با بازی تیم لیگ یکی مس رفسنجان سازمان لیگ را مجبور کرد تا مکان برگزاری بازی مس شهربابک را تغییر دهد.

بر پایه این گزارش؛ قرار است دیدار حساس دو تیم مس شهربابک و پاس همدان روز یکشنبه ۱۲ مردادماه در ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان برگزار شود.

نظرات

نظر دهید