مجله تصویری رو در رو (پیشاهنگ) - گفتگوی جذاب و دیدنی با مهدی هادی پیشکسوت فوتبال باشگاه شهرداری کرمان

در آیتم پیشاهنگ مجله تصویری رو در رو هر هفته با یک پیشکسوت ورزش استان به گفتگو خواهیم پرداخت.

تهیه کننده و فیلمبردار: محمد عبداللهی

مشاور: ولی میرزایی

با تشکر ویژه از محمدحسین عرب

مهمان این قسمت: مهدی هادی پیشکسوت فوتبال باشگاه شهرداری کرمان

آخرین ویدیوها