گزارش تصویری: شروع تمرینات تیم پیشکسوتان شهرداری کرمان از نگاه امیرمحمد اشرفی

تمرینات این تیم از عصر روز گذشته (یکشنبه) در چمن شهرداری کرمان از سر گرفته شد.

 

عکاس: امیرمحمداشرفی

آخرین گزارش های تصویری