آغاز تمرینات پیش فصل گل‌گهر سیرجان زیر نظر امیر قلعه نویی/ابوالفضل امیرزاده

گل گهر سیرجان شنبه عصر در کمپ الیاف تهران، همان مجل تمرین همیشگی خود در پایتخت اولین تمرین پیش فصل را زیر نظر امیر قلعه نویی و با حضور بازیکنان جدیدش انجام داد.

آخرین گزارش های تصویری