اعلام شرایط سنی تیم های فوتبال پایه در فصل 98-99

اعلام شرایط سنی تیم های فوتبال پایه در فصل 98-99

سازمان لیگ فوتبال کشور شرایط سنی تیم های پایه فوتبال کشور برای شرکت در رقابت های مختلف را اعلام کرد.

سازمان لیگ فوتبال کشور شرایط سنی تیم های پایه فوتبال کشور برای شرکت در رقابت های مختلف را اعلام کرد.

در رقابت های این فصل تیم های پایه، شرایط سنی این تیمها به شرح زیر می باشد:

ردی سنی امید متولدین 1377/10/11 به بعد

رده سنی جوانان متولدین 1379/10/11به بعد

رده سنی نوجوانان متولدین 1381/10/11 به بعد

رده سنی نونهالان متولدین 1383/10/11 به بعد

همچنین شرایط سنی لیگ‌های رده‌های سنی پایه و مدارس فوتبال در سال 98 به شرح زیر است:

* رده سنی نونهالان زیر 10 سال متولدین 1388/10/11 به بعد
* رده سنی نونهالان زیر 11 سال متولدین 1387/10/12به بعد
* رده سنی نونهالان زیر 12 سال متولدین 1386/10/11 به بعد
* رده سنی نونهالان زیر 13 سال متولدین 1385/10/11 به بعد
* رده سنی نونهالان زیر 14 سال متولدین 1384/10/11 به بعد
* رده سنی نوجوانان زیر 15 سال  متولدین 1383/10/12 به بعد
* رده سنی نوجوانان زیر 16 سال متولدین 1382/10/11 به بعد
* رده سنی نوجوانان زیر 17 سال متولدین 1381/10/11 به بعد

تیم‌های شرکت کننده در لیگ‌های پایه کشوری از جمله تیم های پایه باشگاه مس از فصل تابستان امسال اقدام به تست گیری از بازیکنان واجد شرایط سنی اعلام شده خواهند کرد تا نفرات موردنظرشان را برای رقابت‌های فصل جدید انتخاب کنند.

نظرات

نظر دهید