پاسخ منفی شهرداری سیرجان به پیشنهاد سپاهان

پاسخ منفی شهرداری سیرجان به پیشنهاد سپاهان

باشگاه شهرداری سیرجان حاضر نیست ستاره خود را از دست بدهد.

به گزارش کرمان ساکر، افسانه چترنور فصل گذشته به مانند سال های اخیر یکی از ستاره های لیگ فوتبال بانوان بود که اگر مصدومیت آزار دهنده ابتدای فصل نبود و او مدتی از ترکیب شهرداری دور نمی ماند، آمار گلزنی بهتر از 18 گل هم ثبت می کرد.

چترنور در سال های اخیر در سیرجان آرامش لازم برای نمایش درخشان را داشته و با درخشش خود نیز صاحب پیشنهادهای خوبی هم شده است که به تازگی سپاهان اصفهان برای جذب او اقدام کرد و مذاکراتی با باشگاه شهرداری سیرجان انجام داد.

با این حال باشگاه شهرداری سیرجان همانند سال های اخیر که حاضر به از دست دادن این ستاره نبوده، به پیشنهاد جدید سپاهان نیز پاسخ منفی داد و چترنور با وجود پیشنهاد بسیار خوبی که از سپاهان دریافت کرد، به دلیل داشتن قرارداد و مخالفت شهرداری نتوانست از این تیم جدا شود و فصل آینده نیز در ترکیب مریم جهان نجاتی بازی خواهد کرد.

نظرات

نظر دهید