حسینی باز هم با خبرنگاران صحبت نکرد!

حسینی باز هم با خبرنگاران صحبت نکرد!

سرمربی مس کرمان بار دیگر بعد از کسب نتیجه بد خانگی با خبرنگاران صحبت نکرد.

به گزارش کرمان ساکر، شب گذشته مس کرمان در خانه و در یک بازی بسیار مهم مقابل نود ارومیه متوقف شد. در بازی که مسی‌ها موقعیت‌های پر شماری را از دست دادند تا در پایان حسرت در ورزشگاه باهنر حاکم شود.

اما بعد از این بازی و در حالی که خبرنگاران منتظر پاسخگویی مجتبی حسینی بودند اما وی با حالتی آشفته و به سرعت ورزشگاه باهنر را ترک کرد تا نظرات او درباره این تساوی خانگی مسکوت بماند.

این برای چندمین بار است که حسینی در این فصل حاضر به پاسخگویی نمی‌شود!

نظرات

نظر دهید