جلسه فوری ستاد کرونا برای وضعیت حاد لیگ برتر

جلسه فوری ستاد کرونا برای وضعیت حاد لیگ برتر

مثبت شدن تست کرونای تعدادی از بازیکنان لیگ برتری مسئولان ستاد مبارزه با کرونا را به فکر برگزاری جلسه فوری انداخت.

به گزارش کرمان ساکر، انجام تست های کرونا از اعضای تیمهای لیگ برتر و لیگ دسته اول،یکی از الزام های ستاد مبارزه با کرونا برای شروع تمرینات و مسابقات فوتبال بود. حالا اما با توجه به مثبت شدن تست کرونای تعدادی از بازیکنان گل گهر و یک بازیکن سایپا و همچنین چند بازیکن لیگ یکی دردسرجدیدی درست شده است.

در این خصوص اعضای ستاد مبارزه با کرونا در ورزش تصمیم گرفتند جلسه ای فوری را تشکیل بدهند تا درباره مثبت شدن تست فوتبالیست ها تصمیم بگیرند. 

بر این اساس روز سه شنبه جلسه فوری اعضای ستاد مبارزه با کرونا در ورزش برگزار خواهد شد تا افراد حاضر به همفکری و تصمیم گیری درباره بازیکنان مذکور و البته تیم هایی که عضو کرونایی داشتند، بپردازند.

نظرات

نظر دهید