کنترل آمادگی بازیکنان مس از طریق فضای مجازی

کنترل آمادگی بازیکنان مس از طریق فضای مجازی

آمادگی و تمرینات انفرادی بازیکنان مس کرمان به صورت مرتب از سوی کادر فنی تیم به طور مجازی چک می شود.

به گزارش کرمان ساکر، با تعطیلی تمرینات گروهی تیم مس کرمان، تمرینات انفرادی بازیکنان برای حفظ آمادگی جسمانی آن ها به طور مرتب از طریق گروه مجازی تیم، بوسیله کادر فنی به بازیکنان ابلاغ می گردد و کادر فنی تیم نیز با برقراری تماس به طور منظم با بازیکنان تیم، آن ها را کاملا زیر نظر دارند.

با وجود اینکه تکلیف ادامه هشت هفته از رقابت های لیگ یک، هنوز مشخص نیست و زمان دقیقی برای ادامه این رقابت ها مشخص نشده است، بازیکنان مس کرمان نیز بنا به تعهد حرفه ای و اخلاقی خود نیز به طور مرتب در منزل و در محیط های مشخص شده، تمرینات بدنی خود را برای حفظ آمادگی خود سپری می کنند تا در هفته های پیش رو مسابقات مشکلی از این لحاظ نداشته باشند.

نظرات

نظر دهید